JC

Uitspraken van Jezus Christus in beeld

Een boek over Jezus. Het zoveelste? Ja en nee. Ja, dit boek bevat 150 uitspraken van Jezus. Maar nee, het is niet het zoveelste boek, want in JC gebeurt iets heel anders. Er wordt veel over Jezus geschreven, gepreekt, en gediscussieerd, maar zelf sprak hij graag in gelijkenissen, in verhalen die tot leven brachten wat hij te zeggen had. In JC doen we iets vergelijkbaars. We geven beelden aan 150 uitspraken van Jezus. We bieden geen bijbelstudie aan, geen uitleg, geen theologie, maar we hopen wel dat het gekozen beeld je kan helpen de uitspraak van Jezus ‘eigen’ te maken.

 
 

Het bijzondere aan deze opvolger van Ps. is de digitale connectie die jou helpt dieper na te denken over uitspraken van Jezus. Iedere afbeelding is te scannen met de mobiele app 'Jesus.net'. Je komt dan op een pagina terecht waar een 'Bekende christen' iets deelt over waarom deze afbeelding bij deze uitspraak gekozen is. Ook is er de mogelijkheid de uitspraak in bijbelse context te lezen en een vervolgstap te maken in de vorm van een cursus, e-mailserie of het bekijken van een mooie video.

25. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank.

26. Als je naar een andere vrouw kijkt en denkt: ‘Ik zou best eens met haar naar bed willen,’ ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest.

27. Als je ‘ja’ zegt, moet dat ook ‘ja’ zijn. En als je ‘nee’ zegt, moet het ook ‘nee’ zijn.

28. Maar Ik zeg jullie dat je je niet moet verzetten tegen iemand die jou slecht behandelt. Maar als hij je op je rechterwang slaat, draai dan ook je andere wang naar hem toe.

29. Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.

30. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet.

31. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

32. Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het!

33. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.

34. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister.

35. Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen.

36. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

JC-banner